Diş Düzeltme

Dişler, bulundukları yerdeki kemiğe direkt bağlı değildirler. Diş kökleri ile kemik arasında periodontal ligaman denen, hem suspansiyon, hem de beslenme görevi yapan bir katman vardır. Periodontal ligaman hücreleri, basınç ve gerilimi hissederler ve buna göre kemiği yıkan ya da ...

Çoğunlukla genetik sebeplerden kaynaklanan ve erken yaşlarda diş düzeltme; her yaşta yapılabilir ancak uzun tedavi süreci ve diş tellerinden kaynaklı estetik kaygılar insanları bu tedaviden uzak tutuyor. 

 
Diş teli ve braket kullanılmadan yapılan tedaviye Invisalign yöntemi adı veriliyor. Telsiz Invasilign yönteminde, tel ve braket yerine kullanılan ergonomik şeffaf plaklar çarpık dişlerinizi düzeltiyor. çapraşık diş düzeltme amacı ile dişlere takılan, çıkarılabilir, ağızda belirgin olarak gözükmeyen bir seri şeffaf düzeltici plaklarla, braket ve teller kullanılmadan dişlerin düzeltilebilmesini sağlayan bir sistemdir.
 
Tedavi süreci
 
İnvisalign yöntemi, çapraşık diş düzeltme amacı ile dişlere takılan, çıkarılabilir, ağızda belirgin olarak gözükmeyen bir seri şeffaf düzeltici plaklarla, braket ve teller kullanılmadan dişlerin düzeltilebilmesini sağlayan bir sistemdir. Şeffaf düzelticiler 3 boyutlu özel bilgisayarlı sistemler yardımıyla hastanın diş yapısına birebir uygun olarak modellenirler. İnvisalign yönteminde her bir düzeltici plak yaklaşık 2 hafta boyunca kullanılır. 2 hafta sonra yeni bir düzeltici takılır. Bu yeni düzeltici ile eskisi arasında dişleri daha düzgün hale getirici küçük farklılıklar bulunmaktadır. Bu süreç adım adım ilerlemektedir. 6 hafta arayla ortodonti uzmanınız yapacağı muayene ile tedavi sürecini yönlendirecektir.Tedavi süresi dişlerdeki çapraşıklık miktarına bağlı olarak 9-15 ay arasında değişmektedir. Bu dönemde yaklaşık 18-30 adet şeffaf düzeltici plak kullanılır. Tellerle ve braketlerle yapılan klasik ortodonti tedavi ise 18-24 ay sürmektedir.
 
Invisalign hangi yaştan itibaren uygulanabilir?
 
İnvisalign yöntemi tüm süt dişleri düşüp yerine daimi dişlerin geldiği 12 yaşından itibaren başarıyla uygulanabilir.
 
Dişlerin çarpık çıkacağını nereden anlayıp nasıl bir önlem geliştirebiliriz?
 
Dişlerin çapraşık çıkabileceğinin bazı belirtileri vardır, örneğin süt dişleri çok düzgün olan ve dişlerin arasında aralıklar olmayan çocuklarda daimi dişlerin çapraşık olabileceğini söyleyebiliriz. Özellikle anne veya babadan birinde ortodontik bir sorun varsa çocukta bu yönden risk grubundadır. Ancak bu durumun tespiti için panoramik röntgen değerlendirmesi gerekir.
 
Diş düzeltme ileri yaşlarda da tedavi ediliyor mu?
 
Dişleri ilgilendiren çapraşıklık ve uyumsuzluklar her yaşta ortodontik tedavi ile düzeltilebilir. Ortodontik tedavinin yaşı yoktur. Son yıllarda ortodonti tedavisi gören her beş hastadan birinin 21 yaş ve üzeri olduğu belirlenmiştir.
 
Bu tür dişler başka hastalığa davet çıkartıyormu?
 
Dişlerdeki çapraşıklıklar diş çürükleri başta olmak üzere bir çok diş ve diş eti sorununa sebep olurlar.
 
Çarpık diş sorunu neden olur?
 
Dişlerdeki çapraşıklık % 80 genetik sebeplerdendir, bunun yanında süt dişlerinin zamanından önce çekilmesi, ağızdan nefes alma, parmak emme, uzun süreli yalancı emzik kullanımı, 20 yaş dişleri, yatış şekli bile çapraşıklığa sebep olabilir.

Dişler, bulundukları yerdeki kemiğe direkt bağlı değildirler. Diş kökleri ile kemik arasında periodontal ligaman denen, hem suspansiyon, hem de beslenme görevi yapan bir katman vardır. Periodontal ligaman hücreleri, basınç ve gerilimi hissederler ve buna göre kemiği yıkan ya da yeni kemik yapan kimyasallar salgılarlar. Dişin ötelendiği tarafta kemik hücreleri yıkılırken, gerilim tarafında yeni kemik yapılır. Bu şekilde diş adeta kemik içerisinde yüzer. Ortodontik diş düzeltme hareketinin istenen şekilde olması için, dişlerin hareket etmesini sağlayan optimum kuvvetin uygulanması şarttır.

Diş telleri aracılığıyla uygulanan kuvvet çok az olursa hareket olmaz, gereğinden fazla olursa da hem diş hareketi yavaşlar, hem de diş köklerinde erimeler olabilir. Ortodonti uzmanı, nasıl bir kuvvet uygulayacağını hem tecrübeleri ile, hem de kuvvet ölçümleri yolu ile belirler. Bu sebeple, doktorunuzun size tedavi esnasında vereceği lastikleri istenen süre ve biçimde takmanız, kendinize göre değişiklikler yapmamanız gerekmektedir. 

 

 

Ortodonti , Diş Teli , Estetik Diş , Diş Düzeltme , Ortodonti Diş Fiyatları

© Copyright - 2014 - Ortodonti Diş AkademiLazer Diş Kliniği Kuruluşudur.- Tüm Hakları Saklıdır.

© Ortodonti Diş ; Bu sitenin içeriği, kullanıcıyı sağlık amaçlı bilgilendirmeye yönelik hazırlanmıştır. Sitede yer alan bilgiler, hiçbir zaman bir hekim tedavisinin ya da konsültasyonunun yerini alamaz. Site içeriği, asla kişisel teşhis ya da tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilmemelidir.